پنجشنبه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۴

زنان


نميدانم تا کي بايد شاهد اينهمه بي عدالتي در حق زنان کشورمان باشيم ديروز براي کوچکترين خواسته شان با لگد جواب آنها را دادند وفردا.....براستي اين بي عدالتي تا کي
ياد ماجراي دادگاهي که حدود سه چهار سال پيش در خراسان اتفاق افتاده بود افتادم
اين دادگاه مردی را به اتهام تجاوز به يک زن محاکمه کرد . متهم در عين حال که به جرم خود اعتراف کرد ؛ مدعی شد که شيطان او را گول زده است !! رييس دادگاه اين عذر را موجه تشخيص داد و حکم برائت او را صادر کرد . در حکم آمده است که گول خوردن متهم از شيطان محرز است و چون امکان دستگيری شيطان وجود ندارد مگر در روز قيامت !!پس بايد دستگيری و محاکمه شيطان را ؛ که متهم اصلی و مسبب واقعی است به روز قيامت موکول کرد !! دادستان دادگاه پس از شنيدن اين حکم به آن اعتراض کرد و نوشت که تجاوز به عنف (زور ) صورت گرفته و متهم نيز به آن اعتراف کرده است ؛ بنا بر اين پيش کشيدن فريب شيطانی خلاف رويه قضايی است و حکم بايد بر اساس قوانين جاری صادر گردد . واکنش رييس دادگاه اين بود که حکم کاملا درست و مطابق موازين اسلامی است و دادستان به ريش نداشته اش می خندد که به اين حکم اعتراض می کند
خودتان از اين ماجرا ارزش و اعتبار و حق و حقوق زنان در ايران و اينکه قانون ج ا چقدر براي حقوق زنان ارزش قائل هست را حدس بزنيد
و در آخر ,درعجب کساني هستم که دربرابر خواسته هاي برحق مردم يا گاز ميگيرند يا لگد ميزنندبراستی که مملکت ما سرزمين عجايب است .عجايبي که پرازبي عدالتي ونقض حقوق زنان و مرداني است که کمترين خواسته ها را دارند.. به قول دوستان چه تلخ است اين روزگار

هیچ نظری موجود نیست: