چهارشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۱

وقتيکه امپراطور ژاپن مسلمان ميشود

* يک آيت الله ايرانی بنام آيت الله سيد کمال فقيه ايمانی ؛ در گفتگويی با سايت خبری بازتاب ؛ خبر داده است که دختر آقای بيل کلينتون ؛ رييس جمهوری پيشين امريکا - خانم چلسی کلينتون - پس از خواندن تفسير هايی از قران ؛ به اسلام علاقمند شده و ممکن است خودش و مادرش - خانم هيلاری کلينتون - بزودی مسلمان بشوند !!

اين آيت الله ؛ به بازتاب گفته است : چند سال پيش ؛ دختر کلينتون ؛ با فرستادن نامه ای به موسسه تحقيقاتی امير المومنين در اصفهان ؛ در خواست کرده بود که تعدادی کتاب تفسير و ديگر آثار اسلامی برای او فرستاده شود و اکنون ؛ بنا به برخی اخبار رسيده ! وی با مطالعه کتابها ؛ به اسلام علاقمند شده و مادرش را نيز با تعاليم اسلام آشنا کرده است !!!

البته ؛ آقای آيت الله سيد کمال فقيه ايمانی ؛ نفرموده اند که از کجا فهميده اند که دختر آقای کلينتون به اسلام علاقمند شده اند و حالا می خواهند مادرشان را هم مسلمان کنند ولی قدر مسلم اين است که اگر ايشان و مادر شان مسلمان بشوند ؛ بدون شک آقای کلينتون هم مسلمان خواهند شد و لابد خود آيت الله با دستان مبارک خودشان ايشان را ختنه خواهند کرد .
حيف است يک آقايی مثل آقای کلينتون مسلمان بشود اما خدای ناکرده ختنه نکرده از دنيا برود .

حالا که صحبت از مسلمان شدن کفار است و اسلام عزيز دارد با رهنمود های امام خامنه ای و آيت الله العظمی تمساح يزدی ؛ عالمگير می شود ؛ اجازه بدهيد تاريخ را برايتان ورق بزنم تا بدانيد پيش از اينها هم ؛ بنا به ادعای آيات عظام و حجج اسلام ؛ امپراطور ژاپن و امپراطور آلمان و خاقان چين هم مسلمان شده بودند و شما خبر نداشته ايد !!

حدود صد سال پيش ؛ - يعنی دقيقا بيستم ژوئن 1907- روزنامه " ندای وطن " که به مديريت مجد الاسلام کرمانی در تهران منتشر ميشد ؛ در شماره 38 اين روزنامه ؛ خبر از مسلمان شدن امپراطور ژاپن داد !!

برای اينکه خيال نکنيد دارم سر به سرتان ميگذارم و شوخی ام گرفته است ؛ عين خبر روزنامه ندای وطن را ؛ که تحت عنوان " عالم اسلام را بشارت " چاپ شده است ؛ با همان سبک و سياق آخوندی صد سال پيش ؛ برای تان نقل می کنم و بعد ميروم سراغ امپراطور آلمان !

روزنامه ندای وطن چنين می نويسد :
" رفقا ميگفتند در روزنامه ملک و ملت ؛ که به زبان انگليسی است ؛ و در کلکته به طبع ميرسد ؛ نوشته شده که اعليحضرت ميکادو ؛ بعد از آنکه مدتها در مقام تحقيق و تفتيش از مذاهب متداوله عالم بر آمد ؛ و علمای هر مذهب را حاضر نموده ؛ اصول و فروع هر مذهبی را مورد مداقه قرار دادند ؛ دين مقدس اسلام را اجمع و انفع از تمام اديان شناختند ؛ يکمرتبه شخص پادشاه ؛ با هيئت وزرا ؛ در بيست و ششم ماه مه گذشته ؛ رسما آيين پاک و دين مقدس اسلام را پذيرفتند و به شرف قبول اسلاميت مشرف شدند !!!"

البته روزنامه ندای وطن ؛ در شماره های بعدی خود ؛ خبر ديگری در باره امپراطور مسلمان شده ژاپن منتشر نکرده اند و لاجرم تاريخ نويسان نميدانند که آيا آقای امپراطور و هيئت وزيران شان ؛ ختنه شده بودند يا نه ؟؟؟ (اينهم يکی از زوايای تاريک تاريخ است که به عون و ياری حضرت باريتعالی ؛ انشا الله به همت تاريخ نويسان مسلمان روشن خواهد شد ! )

و اما ؛ در سال های جنگ جهانی اول ؛ که آزاد انديشان ايرانی به پيروزی آلمان اميد بسته بودند تا شايد قدرت استعماری روس و انگليس را در هم بشکند ؛ تب آلماندوستی در ايران چنان بالا گرفته بود که شمار زيادی از مردم ايران ؛ به تشويق ملايان ؛ امپراطور آلمان - ويلهلم دوم - را مسلمان و از قبيله و ملت خود ميدانستند و همين ملايان لقب " حاج ويلهلم مويد الاسلام " را به امپراطور آلمان داده بودند .

در کتاب " سياحت شرق يا زندگی آقا نجفی قوچانی " که توسط خود آقا نجفی نوشته شده ؛ و در سال 1362 در تهران چاپ شده ؛ او از لقب مويد الاسلامی که طلاب علوم دينی به ويلهلم دوم داده بودند ياد کرده و می نويسد :
آلمانها را اگر چه طلاب نجف لقب مويد الاسلامی داده بودند -بواسطه طرفيت با روس منحوس - لکن از جهت ديگر ؛ به حيله و دسايس ؛ عثمانی احمق را ؛ پس از ده ماه جنگ ؛ داخل جنگ نمودند و خانه اش را سوختند .

مسلمان شدن ؛ يا مسلمان کردن رهبران غير مسلمان جهان ؛ و هياهويی که ملايان - چه در گذشته و چه در حال - بر سر آن راه می اندازند ؛ همواره زمينه ساز لطيفه سازی ها و نکته پردازی ها های فراوانی شده است .

ميدانيد که محمد ساعد مراغه ای ؛ نخست وزير پيشين ايران ؛ پس از چند بار نخست وزيری ؛ به عنوان سفير ايران در واتيکان بر گزيده شده بود ؛ او انسان بسيار خوش بر خورد و فهميده ای بود که گهگاه ؛ روی مصلحت ؛ خودش را به نفهمی ميزد .
معروف است که ساعد مراغه ای ؛ چهار سال در واتيکان ماند و چون علاقه داشت يک سال ديگر به مدت ماموريتش اضافه بشود ؛ از فرصت سفر شاه به رم استفاده کرد و وقتيکه در فرودگاه رم شاه جويای حال او شد در جواب گفت : در اين چهار سالی که در واتيکان بوده ام توانسته ام پاپ را مسلمان کنم !!!اگر يک سال ديگر به من فرصت مرحمت بفرماييد خواهم توانست از پاپ يک مسلمان شيعه اثنی عشری بسازم !!!!
با اين لطيفه ؛ مدت ماموريت ساعد مراغه ای يک سال ديگر تمديد شد .

و اما خيال نکنيد اين فقط امپراطور آلمان و امپراطور ژاپن بوده اند که دست از ضلالت شسته و به دين اسلام مشرف شده اند ؛ اگر اهل مطالعه باشيد و تاريخ را ورق بزنيد ؛ خواهيد ديد که بنا به ادعای برخی ملايان ؛ خاقان چين هم مسلمان شده بود ؛ ولی از ترس اينکه نکند مملکتش از دست برود ؛ جرات نداشته است مسلمان بودنش را بروز بدهد !!

آقايی بنام سيد علی اکبر خطايی ؛ که معاصر شاه اسماعيل صفوی بوده اند و گذارشان به چين افتاده بود و خاطرات سفر شان تحت نام " خطای نامه " در مرکز اسناد فرهنگی آسيا چاپ شده است ؛ در باره چگونگی مسلمان شدن خاقان چين ؛ چنين نوشته است :

الله تعالی ؛ او را الان ؛ فی هذا زمان ؛ ايمان عطا کرده ؛ و به دين اسلام در آمده !!
و اين پسر کين طای خان ؛ - که اين زمان مسلمان شده است - حضرت سيد انبيا را خواب ديده ؛ دل او را بيرون آورده و شسته !! و بر او ايمان تلقين کرده و او مسلمان شده ؛ و چون بيدار شده ؛ در ديوار حجره ديده که کلمه شهادت نوشته شده به خط سبز !!! و بسياری از خواص و عوام اهل سرای ؛ به تبعيت او مسلمان شدند !!!

... و خاقان چين ؛ خط نوشت بيرون سرای فرستاد ؛ و امرا و عوام خلق را از واقعه خود خبر داد که چه ميگوييد ؟؟ بعد از چندين هزار سال در ظلمات کفر ؛ بر دل من نور ايمان تافت و اين سعادت در جد و. آباء و نسل و اولاد فغفور چين نصيب من شد !!!

اين آقای آسيد علی اکبر خطايی ؛ در باب پانزدهم کتاب مستطاب شان ؛ پس از شرح علت اسلام آوردن خاقان چين می نويسند :
و چون خاقان چين به اسلام آمد ؛ آن خلق چين را ؛ به ضروری ؛ اسلام می بايد آمدن ؛ زيرا که همه آن خلق پادشاه پرستند ! هر چه او بگويد قبول کنند

مولف خطای نامه - آقای سيد علی اکبر خطايی - سپس می نويسد : اگر سلطان روم هم بتواند کفار مغرب را به راه بياورد و به اسلام رهنمون شود ؛ نور مغربی به نور مشرقی بپيوندد و ظلمات کفر از روی زمين بر داشته شود . !!!!

اگر دو گاو داشته باشيد ....

در هندوسنان :
شما دو گاو داريد
آنها را پرستش می کنيد

* در روسيه :
شما دو گاو داريد
آنها را می شماريد و می بينيد گاوهای شما پنج تاست . دوباره می شماريد می بينيد چهل و دو تاست . برای بار سوم ميشماريد می بينيد هفده تاست . سر انجام شمارش گاوها را رها می کنيد و يک بطری ديگر ودکا باز می کنيد .

*در پاکستان :
شما هيچ گاوی نداريد . اما ادعا می کنيد که گاوهای هندی مال شماست . از امريکا می خواهيد تا بشما کمک اقتصادی کند . از چين می خواهيد بشما کمک نظامی بدهد . از انگلستان هواپيماهای جنگی می خواهيد . از ايتاليا ماشين آلات می خواهيد .از آلمان تقاضای دريافت تکنولوژی می کنيد . از فرانسه زير دريايی می خواهيد . از سويس وام می گيريد . روسيه به شما دارو می دهد . از ژاپن وسايل يدکی می خواهيد . گاو ها را می خريد و مدعی ميشويد که جهان به شما پشت کرده است !

* در امريکا :
شما دو گاو داريد
يکی از گاو ها را ميفروشيد و آن گاو ديگر را واميداريد تا به اندازه چهار تا گاو شير بدهد . وقتی گاو شما ميميرد شما ملت های ديگر را مورد ملامت و سر زنش قرار ميدهيد و برای نجات جهان ! و بدست آوردن گاوها يک جنگ تمام عيار راه می اندازيد .

* در فرانسه :
شما دو گاو داريد
دست به اعتصاب می زنيد زيرا خواهان آن هستيد که سه تا گاو داشته باشيد .

* در آلمان :
شما دو گاو داريد
آنها را طوری باز آفرينی می کنيد که صد سال عمر کنند و در ماه فقط يکبار غذا بخورند .

* در انگلستان :
شما دو گاو داريد
اما هر دو تای شان بيمارند ( mad cows )

* در ايتاليا :
شما دو گاو داريد اما نمی دانيد گاو های تان کجاست
بی خيال می شويد و ميرويد استراحت می کنيد .

* در سويس :
شما پنجهزار تا گاو داريد اما هيچکدام شان مال شما نيست . شما فقط حق البوق چريدن گاوها را می گيريد .

* در ژاپن :
شما دو تا گاو داريد
کاری می کنيد که جثه گاو ها تان ده برابر کوچک تر بشود و بيست برابر گاوهای معمولی شير بدهد . شما بعدا کارتون های زيبايی از گاو ها توليد و به سراسر جهان صادر می کنيد .

* در چين :
شما دو تا گاو داريد
سيصد نفر گاوهای تان را خشک و تر می کنند .شما مدعی ميشويد که در مملکت شما بيکاری نيست و ميزان توليد سيصد برابر شده است و هر کس هم از تعداد واقعی گاوها گزارشی بدهد دستگير و زندانی خواهد شد .

* در اسراييل :
شما اصلا گاوی نداريد
گاوهای فلسطينی ها را می گيريد و از تورات هم دليل و برهان ميآوريد که اين گاوها از نخستين روز خلقت عالم مال شما بوده است .

* در ايران :
شما دو تا گاو داريد
يکی را رهبر مملکت ميکنيد و آن ديگری را رييس جمهور !!!