جمعه، آبان ۱۴، ۱۳۸۹

باز باران
.باز آخوند...با عمامه....با دروغهای فراوان...میخورد از مال مردم....میپرد بر کول مردم....کودکی تنبل به حوزه...همچو بلبل مدح و روضه....یادم آید از فلسطین ....از بلندیهای جولان....از دلار نفت ایران....حرفهای احمقانه....از رجایی زمانه.....دور میگشتم ز خانه....شرع چون شمشیر بران....پاره میکرد مغز ما را....بشنو اینک کودک من....از زبان مام میهن....مرزو بوم پاک ایران....این رییس جمهور نادان.....کرد ویران...کرد ویران

هیچ نظری موجود نیست: