سه‌شنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۹

فرق ايران و ژاپن...! (احمدی‌نژاد احمق است)


می‌ گویند در ژاپن به ازای هر یک انسان باهوش ده احمق زندگی‌ می‌‌کند ، در صورتی‌ که در ایران به ازای هر یک انسان احمق ده با هوش زندگی می‌‌کند . این را هم می‌‌گویند که رمز آن همه پیشرفت ژاپن و این همه عقب افتادگی ایران در این است که ؛ در ژاپن آن یک با هوش بر آن ده‌‌ احمق ریاست می‌‌کند و در ایران آن یک احمق بر آن ده با هوش .

هیچ نظری موجود نیست: