چهارشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۹

گروهبان قند علی ... و احمدی‌نژاد .....

اين کرم های خاکی که امروز در ميهن ما می کشند و شکنجه ميکنند و دار ميزنند؛ امروز يا فردا در زير پای مردم وطن مان له خواهند شد . اين حکم تاريخ است

هیچ نظری موجود نیست: