جمعه، فروردین ۱۸، ۱۳۸۵

دادزنبه برکت نظام مقدس ج ا هر روز شاهد ايجاد مشاغل جديد در کشورمان هستيم
جديدترين شغل هم " دادزني " است که در تصوير مي بينيد
باز جاي شکرش باقي است که آخوندها براي "دار زني" آگهي نميدهند

هیچ نظری موجود نیست: