چهارشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۰

ملت ایران برای دیدن چه چیزهایی‌ از تیر چراغ برق بالا میروند؟

۱- دیدن خامنه‌ای
۲- دیدن صحنه اعدام یک انسان
شرم دارم بگویم هر دو طایفه هموطن من هستند.هیچ نظری موجود نیست: