پنجشنبه، فروردین ۲۵، ۱۳۹۰

چگونگی حاملگی مادر خامنه ای و لحظات ملکوتی خروج خامنه ای از واژن مادرش و یاعلی گفتن او


امام جمعه(سعیدی) و تولیت قم گفت : اقای خامنه ای هنگام تولد، زمان خروج از بدن مادر یا علی گفت و قابله در جواب او گفت علی یارت!!!!


۱ نظر:

ناشناس گفت...

پس دولتیان حاکم "عکس ایشان را نیز در ماه دیدند" و "دست بریده حضرت عباس" نیز از پرتگاه نجاتشان داده؟!
از دیدگاه روانی سیاسی، این نشانه ان است که کودتاچیان در شعار هم نیز بسیار کم اورده اند و چیزی در چنته باقی نمانده ، که به دامن اینگونه خرافات متوصل میشوند، و از دیدگاه تاریخی متوصل شدن به اینگونه حیله ها علایمی از ظهور نشانه های سرنگونی دیکتاتورها میباشد.........
مزدک