سه‌شنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۸

نمونه ای از دانش دولتمردان جمهوری اسلامی

با اندکی توجه به سخن مهدی صفری معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی می توان به ماهیت چهره هائی که بر مسندهای کلیدی کشور تکیه زده اند پی برد . آقای مهدی صفری معاون اداره ثبت احوال نیست که نیازی به فراگیری یکی از زبانهای زنده جهان نداشته باشد . او معاون وزارت خارجه کشور ما است که در باره یکی از مهمترین رویدادهای این روزها سخن می گوید .ظریفی می گفت حتما ایشان «والضالین» را از ته حلق خوب ادا می کنند که به این منصب گمارده شده اند!

هیچ نظری موجود نیست: