چهارشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۸۵

آفتابه در فضا

چند روز پيش ؛ کنفرانسی در مالزی بر گزار شد تا در باره " اسلام و زندگی در فضا " بحث کند
هدف از اين کنفرانس دو روزه اين بود که به سئوالاتی که می تواند برای فضا نوردان مسلمان در مورد واجبات دينی در سفر به خارج از کره زمين پيش بيايد ؛ پاسخی بيابد !!

راديوی بی بی سی ميگويد : مالزی در صدد است سال آينده ؛ فضا نوردی را همراه با فضا نوردان روسی به فضا بفرستد .

به احتمال قريب به يقين ؛ اين فضا نورد ؛ مسلمان خواهد بود و از همين حالا مقامات مالزی عزا گرفته اند که اگر اين آقای فضا نورد مسلمان به فضا برود چگونه وضو بگيرد ؛ چگونه نماز بخواند ؛ چگونه احتمالا غسل جنابت کند ! ؛ و مهمتر اينکه چه خاکی بسرش بريزد با آفتابه ای که در وضعيت بی وزنی ؛ در هوا معلق خواهد ماند ؟؟!!

همانطور که ميدانيد ؛ مسلمانان پيش از نماز ؛ بايد وضو بگيرند ؛ اما نه تنها هر قطره آب در سفرهای فضايی ؛ بسيار ارزشمند است ؛ بلکه عموما شستشو در وضعيت بی وزنی در فضا غير ممکن است .

مسلمانا ن ؛ همچنين برای خواندن نماز بايد رو به قبله بايستند ؛ و يافتن قبله در فضا پيماهايی که با آن سرعت سرسام آور در حرکت هستند ؛ آنهم در وضعيت بی وزنی غير ممکن است .

جنبه ديگر نماز اين است که زمان بر پا کردن نماز ؛ با طلوع و غروب آفتاب محاسبه ميشود . اما حين حرکت در مدار خورشيد ؛ بيش از ده بار طلوع و غروب خورشيد مشاهده ميشود ( بيچاره فضا نورد مسلمان که بايد روزی ده بار و هر بار هفده رکعت نماز بخواند !! ترسم اين است که يارو همان بالا از مسلمانی استعفا بدهد و بگويد از طلا گشتن پشيمان گشته ايم )

به همين دليل وزارت علوم مالزی از گروهی از ملايان خواسته است تا اين مو ضوعات و سئوالات د يگری را که در رابطه با سفر مسمانان به فضا وجود دارد بررسی کنند !!!

حيف که دست مان به دامان مقامات مسلمان مالزی نمی رسد و گرنه پيشنهاد ميکرديم که چند تا از دانشمندان بنام ايران ؛ از جمله آيت الله مشکينی ؛ آيت الله خز علی - که مردم بی تربيت ايران اسمش را آيت الله خر علی گذاشته اند ؛ آيت الله تمساح يزدی ؛ ملا حسنی ؛ و يا همين آقای دوختور احمدی نژاد را به مالزی دعوت کنند که برای همه مشکلات و معضلات فضايی و هوايی و دريايی و زمينی و زير زمينی و زير دريايی راه حل دارند و در طرفه العينی می توانند برای " چگونگی کاربرد آفتابه در فضا " صد تا راه حل ارائه بدهند

نظر شما چيست ؟؟؟

هیچ نظری موجود نیست: