دوشنبه، دی ۲۰، ۱۳۸۹

اگر محمد در قطب شمال زندگی میکرد ...!!
تصور کنید که محمد در قطب شمال زندگی‌ میکرد، فکر میکنید آیات قرآن و احادیث دینی به چه شکلی‌ نازل میشدند؟

- کلی حکم فقهی در باره جماع با پنگوئن ها و شیرهای دریایی داشتیم.

در قرآن ، جهنم مکانی می بود که سرما در آن بیداد می کرد و بهشت ، جایی بسیار گرم بود و مثلا ایه زیرنازل میشد:

- ” همانا خداوند بندگان نیکوکارش را به بهشت میبرد، از شدت گرما در آنجا تمام بدن ها برنزه می شود و همیشه آتشی برای گرم کردن وجود دارد ، در بهشت هیچگاه باران یا برف نخواهد بارید.

- مقدار دیه به جای شتر و گوسفند، به تعداد پنگون و شیر دریایی تغییر می یافت.

- در جهنم ، بنا به گفته قران ، خرس دریایی بود که با افراد در سرمای زیاد گلاویز می شد.

- طبق آیه قرآن در سال تولد محمد، یک سری خرس قطبی به خانه های اسکیموها حمله می کردند، اما توسط مرغان دریایی که برف (!) حمل می کردند، کشته می شدند.

- فطریه رو به جای گندم روی گوشت فک میبستن.

- محمد هر روز برای عایشه یه آدم برفی درست میکرد که باهاش بازی کنه.

– شاش خرس قطبی مقدّس میشد و باهاش کلی‌ از امراض رو میشد معالجه کرد.

- امام حسین هم تو قطب شمال به همراه ۷۲ نفر از یارانش یخ میزد.

- سلمان فارسی‌ به اعراب چگونگی‌ ساختن ایگلو را یاد میداد،

- علی‌ شب‌ها هیزم میبرد در خونه فقیر فقرا.

- ۵ تن آل عبا به ۵ تن ال کرسی تغییر نام میدادند.

- امام رضا ضمانت بوفالو رو میکرد.

- به علت سرمای هوا مناسک حج به یک روز کاهش میافت.

- حجاج باید آخر روز ، گلوله برفی به طرف شیطان پرتاب میکردند.

- حضرت محمد با سورتمه برفی میرفت به معراج.

- افراد زنا کار را بجای سنگسار، یخسار میکردند.

-خاورمیانه در قرن بیست و یکم بهترین نقطه روی زمین بود دارای ساکنانی روشنفکر و با سواد، و بجای اون کانادا و آلاسکا به مرکز ترویج تروریسم و خرافات در دنیا تبدیل میشد

هیچ نظری موجود نیست: