چهارشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۹

فراخوان به تظاهرات ضد حکومتی در روز عاشورا


در پی برگزاری تظاهرات موفقیت آمیز روز ۱۶ آذر، شماری از فعالین داخل کشور فراخوانی برای تظاهرات ضد حکومتی در روز عاشورا صادر کردند.

در این فراخوان آمده است: عاشورای امسال ایران راه دیگری را می رود. ۷۲ تن نیستیم. ۷۲ میلیون نفریم. برای مردن نمی رویم. به عشق زندگی و برای آزادی و بهتر زیستن پای به میدان می گذاریم. سخن اما همان سخن حق و باطل است. سخن حقیقت است در برابر دروغ. سخن مردم سالاری است در برابر حکومتی که مدعی است مشروعیت را از خود خدا می گیرد. اینجا کوفه نیست. اینجا ایران است و ملتی آزادیخواه، به پیشواز آرمان های خود می رود.

از ساعت دوازده، در همه ایران، راسته های اصلی را در دست بگیریم. تهران، حدفاصل میدانهای امام حسین تا انقلاب. شهرستانها نیز مسیرهای خود را اعلام فرمایند.

هیچ نظری موجود نیست: