شنبه، آبان ۰۸، ۱۳۸۹

ايا واقعآ ما ادامه قربانيان در ايران هستيم؟

مدت 3 ماه است كه طوفان ردي پناهجويان ايراني در تركيه را درمي نوردد بطور اخص بچه هاي جنبش سبز و همچنين بردران و خواهران مسيحي ما را!؟ ايا ما قربانيان يك سياست هستيم؟ يا اينكه سازمان ملل مي پندارد موازين حقوق بشر ومطالبات جهانشمول وحقوق شهروندي در ايران توسط رژيم ديكتاتوري اسلامي اجرا ميشود كه اينچنين مملكت ما را براي ما عاري از خطر ميداند.

اما سازمان ملل بايد بداند ما همان مردمي هستيم كه در اوج اختناق و استبداد دولت كودتا صدايمان را به جهانيان رسانديم پناهجو يا پناهنده جنبش سبز بخشي از مردم ايران است وميگوييم ما هنوز زنده ايم وايستاده ايم و اين بي عدالتي وظلم را فرياد خواهيم كرد در هر شرايط و هر جا كه باشيم. ما هستيم

برگرفته از :
حمایت از پناهندگان ایرانی سازمان ملل ترکیه-Facebook

۱ نظر:

ناشناس گفت...

نخستین پیام پادشاه جدید ایران – به نام ایران زمین، به نام کورش و به نام فردوسی و با بزرگترین درودها و شادباشها به تمام فرزندان و زنان و مردان دلیر و شجاع ایران زمین در سراسر جهان که هر یک ملکه و پادشاه ایران هستند اعلام آماده باش جنگی می نمایم . صبر و تحمل ۱۴۰۰ ساله ما بس است و دفاع نشانه ضعف است. ما باید از هر راهی که میتوانیم خانه سیاه خرافات را به هوا بفرستیم و شعله در مراسم شان افکنیم، تا طلسمی که باید ۱۴۰۰ سال قبل ساسانیان با کشتی هایشان می شکستند بشکنیم و دشمن وحشی نادان را نابود سازیم و نام خود را در تاریخ ایران جاودان سازیم. این نهایت وظیفه هر ایرانی پاک نهاد می باشد. پیروزی از آن ماست. بدرود. هفتم آبان ماه ۲۵۶۹. این پیام را به دیگر ایرانیان بفرستید.